Věda byla již počtvrté krásná 

Petr Jan Juračka, Alena Ječmíková 

Publikováno v časopise  FotoVideo (1/2013: 36 -41).  PDF.

Sousloví „věda je krásná“ může nejednomu uchu znít jako prázdné klišé, čiré konstatování, či dokonce jako letmý povzdech. Přesto bychom však těžko hledali přesnější pojmenování rychle se rozrůstajícího projektu přírodovědné fotografie, který začal velmi nenápadně jako interní fotografická soutěž Přírodovědecké fakulty UK v Praze. 

Jana Pilátová, Zlaté kapradí

Ta měla původně dva cíle – srovnat anonymně pedagogy a studenty na jednu „startovní čáru“ a získat kvalitní obrazový materiál pro vznikající publikace fakulty. V prvním ročníku mi bylo ctí tuto soutěž vyhrát, ročník následující dokonce už organizovat. Do roku 2012, kdy se konal již ročník čtvrtý, ušel celý projekt velký kus cesty – rozrostl se v počtu přihlášených autorů i prací, rozšířilo se tematické pojetí a hlavně: projekt se otevřel široké veřejnosti. 

Alena Kubátová, Phragmidium

Jana Bulantová, Argas

 

Soutěž Věda je krásná se tak dostala i mimo akademickou půdu mezi motivované nadšence a přírodozpytce z řad mládeže i dospělých, oslovila učitele přírodopisu, biologie, chemie, geografie, geologie i fyziky na úrovni středních i základních škol. Počet a hlavně kvalita přihlášených fotografií každoročně stoupá. Cíl projektu je přitom velmi jednoduchý – jednou ročně oslavit českou fotografii s přírodovědnou tematikou a upozornit na netušené krásy běžnému pohledu skryté, tedy na krásy vědy, které kolikrát zůstávají přístupné jen úzkému okruhu vědců nebo nadšenců. Forma soutěže zůstává stejná, jako výstup pak bude sloužit mj. velkoformátová výstava v Minigalerii Centra FotoŠkoda ve Vodičkově ulici v Praze, kterou budete moci navštívit od 21. ledna do 2. února 2013. 

Soutěžní kategorie byly ve čtvrtém ročníku čtyři a nezahrnovaly pouze klasickou fotografii: 

 1. Vědecká mikrofotografie 
  fotografie z optických a elektronových mikroskopů 
 2. Vědecká fotografie 
  od makrofotografií až po satelitní či astronomické snímky 
 3. Vědecká ilustrace 
  věda zprostředkovaná tužkou, štětcem či Photoshopem 
 4. Virtuální příroda 
  příroda z počítače – vizualizace molekulárních či jiných struktur, fyzikálních či chemických jevů, grafické výstupy modelů atp. 

Martina Balzarová, Hadice na mořské houbě

Letos pak byla do soutěže Věda je krásná nově zařazena kategorie Objevitelská. Soutěž  v Objevitelské kategorii je otevřena všem přírodovědcům registrovaným na komunikačním kanálu Přírodovědecké fakulty UK www.prirodovedci.cz, který právě v těchto dnech slaví první rok od svého uvedení do provozu a má již přes 2300 registrovaných přírodovědců ve všech věkových kategoriích.

Viktor Sýkora, Buňky

Vlastní porota byla sestavena napříč těmito tématy, mnohé z porotců jistě znáte: Dan Bárta, Martin Černý, Ivo Lukeš, Pavel Krásenský, Ondřej Prosický, Jan Valenta a František Weyda.

Miloslav Macháček , Smrtící krása rosnatek

V době uzávěrky tohoto čísla soutěž ještě probíhala a nebylo tak jasné, které práce zaujaly porotu nejvíce. Přinášíme vám proto velmi subjektivní výběr snímků, které by mohly čtenáře časopisu FotoVideo bavit bez ohledu na to, jak vlastně v soutěži dopadnou. A co vy, fotografičtí nadšenci a čtenáři časopisu FotoVideo, zúčastníte se pátého ročníku? Více na www.vedajekrasna.cz 

Vojtěch Duchoslav, Skalnatka

Barbora Obstová, Pichlavá