When you have the feel someone is watching...

Time to time I have a feel that trees in the dark forest are watching me. Similarly, my wife has a feel that she is watched by the animal pictures on our walls. Definitely, now I have a feel that this feather of Speckled Mousebird under electron microscope watch me very carefully - do you see the face? ;-)
****************************

Občas mám pocit, že se na mě něco někde dívá. Třeba v noci, když jdu lesem bez čelovky, vidím xichty za  každým druhým keřem. Moje Zůza zas má pocit, že se na ni dívají zvířata z obrazů u nás doma. No a já má teď definitivně pocit, že se na mě dívá křídlo myšáka hnědého ;-) Jinak hádáte správně, je to snímek ze skenovacího elektronového mikroskopu.